8

Orapista K&K

Moja miłość  Agnes.  My love – Agnes.

Moje życie malarstwo.
My life – painting.

Mój zawód dentysta.
My profession – a dentist.

We wrześniu 2014r. wybrałem się w inną niż zazwyczaj podróż,   bo pieszą pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Nie niosłem     ze sobą życzeń, ani nawet podziękowań. Po prostu szedłem           przed siebie. Po powrocie z Hiszpanii, zakupiłem sztalugę,                   podobrazie, pędzle i farby. Dwa lata później, 110 obrazów              ozdabiało wnętrze mojego domu.

Do WIRTUALNEJ GALERII zaprasza Cię orapista K&K

Krzysztof Konopka

In September 2014 Krzysztof Konopka decided to go for a journey different from how he had travelled before, because it                        was the walking pilgrimage to Santiago de Compostela. He didn’t have any wishlist or even a thank-you note. He simply went ahead. Having returned from Spain, he bought an easel, canvas, brushes and paints. Two years later, 110 paintings adorned his house.

 For VIRTUAL GALLERY invites you orapist K&K
Krzysztof Konopka